Privacyverklaring en Cookiebeleid

Bij Barion BV hechten we groot belang aan de bescherming van jouw privacy en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens. We volgen strikt de geldende wet- en regelgeving inzake privacy, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring vind je uitgebreide informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, met welk doel we ze gebruiken, hoelang we ze bewaren, welke veiligheidsmaatregelen we treffen en welke rechten je hebt met betrekking tot je gegevens.

1. Verantwoordelijke gegevensbeheerder

Barion BV is een vooraanstaand IT-bedrijf dat zich richt op de zakelijke markt, gespecialiseerd in diensten zoals internet, (mobiele) telefonie en clouddiensten.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via info@barion.nl.

2. Verwerkte persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een gedetailleerd overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Klantgegevens
  voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, KvK-uittreksel en andere persoonsgegevens die je bijvoorbeeld verstrekt bij het aanmaken van een profiel op onze website, in correspondentie en telefonisch.
 • Gebruiksgegevens
  type en merk van het apparaat, IP-adres/MAC-adres, SIM-kaartnummer, IMEI-nummer, apparaatinstellingen, gebruikersnaam en wachtwoord, device ID, Line ID, service ID, type browser, diensten die je afneemt, en andere gebruiksinformatie die noodzakelijk is voor onze dienstverlening bij Barion BV.
 • Verbruiksgegevens
  locatiegegevens, verkeersgegevens (tijdstippen van in- en uitloggen, telefoneren met vaste of mobiele telefoon, en internetgebruik), activiteiten op onze website, surfgedrag over verschillende websites (bijvoorbeeld binnen een advertentienetwerk), geluidsopnames (call-recording), e-mail, chatverkeer, gebruikte apps, bekeken programma’s, communicatie-inhoud, en andere verbruiksgegevens die voortkomen uit de diensten van Barion BV.

3. Doeleinden en rechtsgronden voor gegevensverwerking

We verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op basis van diverse rechtsgronden, waaronder:

 • Uitvoering van de overeenkomst
  om diensten zoals telefonie, internet, online werkplekken, hosting, enz. te leveren; het sluiten van overeenkomsten, verzenden van facturen en administratie daarvan; het uitvoeren van kredietwaardigheidstoetsen; contact met je opnemen indien nodig voor onze dienstverlening, vragen en/of klachten behandelen; de mogelijkheid bieden om een (online) account/selfservice omgeving aan te maken; informeren over wijzigingen in producten en diensten van Barion BV.
 • Gerechtvaardigd belang
  om te zorgen voor een veilig en betrouwbaar netwerk; fraude of misbruik van onze diensten bestrijden; het personeel van Barion BV opleiden en trainen; het gedrag van klanten van Barion BV analyseren om diensten te verbeteren en passende aanbiedingen te doen; klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren ter verbetering van de diensten van Barion BV; informeren over nieuwe of aanvullende producten en diensten waarin je mogelijk interesse hebt, en het versturen van reclame via e-mail, sms, post en telemarketing, tenzij je hiervoor bent afgemeld.
 • Toestemming
  voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; analyseren van je gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren; analyseren van je surfgedrag over verschillende websites om onze producten en diensten af te stemmen op jouw behoeften; op jouw verzoek meewerken aan het opnemen van je gegevens in openbare telefoongidsen en abonnee-informatiediensten.
 • Wettelijke verplichting
  Barion BV kan op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens verwerken of bewaren, zoals het voldoen aan informatieverzoeken van opsporingsinstanties of de 112 alarmdienst.

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor we je gegevens verzamelen, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

We kunnen je persoonsgegevens delen met verschillende derden, zoals leveranciers of onderaannemers, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor een goede bedrijfsvoering, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit omvat ook het delen of overdragen van informatie in het geval van een fusie of overname. We sluiten verwerkersovereenkomsten met bedrijven die jouw gegevens namens ons verwerken, om te zorgen voor een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Barion BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies en vergelijkbare technieken

We maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn van technische aard en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en je voorkeursinstellingen worden onthouden. Ze helpen de website goed te laten functioneren en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag volgen, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd om ze te plaatsen. Je kunt je cookievoorkeuren aanpassen op onze website of in je internetbrowser om geen of beperkte cookies op te slaan.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Barion BV kan verschillende vormen van profilering toepassen, waaronder het controleren van betalingsgedrag op basis van externe bronnen en het benaderen van klanten op basis van contractduur of verbruik van onze diensten. We kunnen ook profielen opstellen op basis van je interesses, zoals je websitegebruik of deelname aan acties, om relevante aanbiedingen te doen.

8. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt ook je toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Barion BV. Daarnaast heb je het recht op gegevensportabiliteit, wat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. We zullen zo snel mogelijk reageren op je verzoek.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Solliciteren bij Barion BV

Als je solliciteert op een vacature bij ons, dien je persoonsgegevens te verstrekken, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, een profielfoto, cv, kopieën van diploma’s en certificaten, en een (motivatie)brief. Het verwerken van deze gegevens is gebaseerd op de mogelijkheid om een overeenkomst aan te gaan.

Een deel van het sollicitatieproces omvat screening, waarbij we openbaar toegankelijke informatie over jou online opzoeken, zoals je socialemediaprofielen. Gevonden informatie kan worden gebruikt voor verdere beoordeling. We bespreken deze bevindingen altijd met jou.

Indien je bij ons in dienst komt of stage loopt, verwerken we je persoonsgegevens volgens de geldende wetgeving. Als je niet bij ons in dienst komt of geen stage loopt, bewaren we je persoonsgegevens maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Met jouw toestemming kunnen we je gegevens maximaal 2 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure bewaren.

10. Reacties op onze socialmediapublicaties

Op onze socialemediapagina’s plaatsen we regelmatig publicaties. We waarderen het als je reageert op onze berichten. Af en toe kunnen we contact met je opnemen via e-mail om vragen te stellen of opmerkingen te beantwoorden. We bewaren de gegevens die je via deze weg verstrekt zolang de publicatie online blijft.

11. Beveiliging van persoonsgegevens

We nemen de beveiliging van je gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je denkt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@barion.nl.

Deze privacyverklaring en het cookiebeleid zijn voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2023. Barion BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je aan deze verklaring regelmatig te controleren voor eventuele updates.

Bij Barion BV hechten we groot belang aan de bescherming van jouw privacy en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens. We volgen strikt de geldende wet- en regelgeving inzake privacy, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring vind je uitgebreide informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, met welk doel we ze gebruiken, hoelang we ze bewaren, welke veiligheidsmaatregelen we treffen en welke rechten je hebt met betrekking tot je gegevens.